Projet

Home Jobber


De vennootschapsnaam van de vereniging is Home Jobber in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake verenigingen zonder winstoogmerk in België.

Het hoofdkantoor

Neupré
 rue Bonry 27,
4121 Liège.


Doelstellingen

De objecten van de vereniging Home Jobber zijn:

  • bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van ondernemers en ondernemers;
  • bevordering van de wederzijdse steun van ondernemers en ondernemers;
  • bevordering van alfabetisering van volwassenen in de basis- en functionele Franse taal;
  • bevordering van de oprichting van technologiebedrijven en de t-rstraining van landbouwproducten,
  • initiatieven voor projectinitiatieven voor banen te bevorderen;
  • niet-formeel onderwijs, beroepsopleiding en technische opleiding en perfectie onder de leden van de vereniging.

Organisatie

Het verlies van actief lidmaatschap wordt opgemerkt door een besluit op de algemene vergadering. Home Jobber is een internationale sociale niet-gouvernementele organisatie.
De besluitvormings- en handhavingsinstanties zijn
  • De Algemene Vergadering (A.G)
  • De Raad van Bestuur (C.A.).