Project

Home Jobber


De vennootschapsnaam van de vereniging is Home Jobber in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake verenigingen zonder winstoogmerk in België.

Het hoofdkantoor

Neupré
 rue Bonry 27,
4121 Liège.


Doelstellingen

De objecten van de vereniging Home Jobber zijn:

 • bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van ondernemers en ondernemers;
 • bevordering van de wederzijdse steun van ondernemers en ondernemers;
 • bevordering van alfabetisering van volwassenen in de basis- en functionele Franse taal;
 • bevordering van de oprichting van technologiebedrijven en de t-rstraining van landbouwproducten,
 • initiatieven voor projectinitiatieven voor banen te bevorderen;
 • niet-formeel onderwijs, beroepsopleiding en technische opleiding en perfectie onder de leden van de vereniging.

Composition

Home Jobber est composée de membres fondateurs, actifs adhérents. Les mmbres fondateurs sont ceux cités dans le procès verbal de l'assemblée générale constituive de cette association.

 • Les membres actifs participent à la vie de l'association et sont à jour de leur cotisation.
 • Les membres adhérents sont toutes personne physique et personne morale qui apportent une participation égale à un droit d'adhésion.

Prestatie

Om haar doelstellingen te bereiken, voert de vereniging alle activiteiten uit die direct indirect kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van haar doelstellingen of die de ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken door het organiseren van:

 • seminars, conferenties en opleidingen;
 • tellingen van de adviezen van de cellen die in het coummune zijn ingevoerd;
 • nationale of internationale ontwikkelingspartners.

Organisatie

Het verlies van actief lidmaatschap wordt opgemerkt door een besluit op de algemene vergadering. Home Jobber is een internationale sociale niet-gouvernementele organisatie.
De besluitvormings- en handhavingsinstanties zijn
 • De Algemene Vergadering (A.G)
 • De Raad van Bestuur (C.A.).

Toelating

Jobber at Home staat open voor iedereen die een lidmaatschap aanvraagt. De definitieve beslissing over de toelating berust bij de administratieve consel kan een aanvraag weigeren zonder de redenen te hoeven geven.

Ontslag

Elk lid kan ontslag nemen. Ontslag is geldig op een brief geschreven en naar behoren ondertekend door het ontslag

Exclusion

Verliest zijn lidmaatschap dat de uitvoering van de doelstellingen van de vereniging belemmert of in strijd is met de bepalingen van de fundamentele teksten van de huidige statuten en interne regelgeving van de vereniging Jobber A Domicile.
Het verlies van status wordt uitgesproken door de leden van de Raad van Bestuur na een reden naar behoren ondertekend door alle leden en doorgestuurd naar de algemene vergadering die onmiddellijk volgt om te stemmen.
Facebook