België : "Fiche 281.50"

Aloë business: hoe om te gaan met belastingen in België Folder 281.50

Aloë vera-bedrijf;  de distributeur Forever Living verdient op verschillende manieren inkomsten door producten te verkopen, commissies te ontvangen op aankopen van een 'downline' of het zal vaak een combinatie van deze twee methoden zijn.

Net als in bijna alle andere landen beschouwt de Belgische fiscus deze inkomsten als bedragen die fiscaal moeten worden aangegeven. Natuurlijk is dit inkomen in bijna alle gevallen bruto: mensen maken vergoedingen om inkomsten te genereren en deze vergoedingen kunnen van deze brutowinst worden afgetrokken. Maar in bijna alle gevallen zal de administratie verwachten dat ze gerechtvaardigd zijn.

Bij de verkoop van producten kan alleen de handelaar (= distributeur) weten wat hij verkocht heeft en tegen welke prijs.

  • Met betrekking tot de commissies (zie ook voetnoot nummer 1) die mensen ontvangen, weet alleen de persoon die deze commissies betaalt precies hoeveel ze per persoon bedragen. In ons geval betaalt Forever Living Products deze commissies. De Belgische fiscus verwacht nu dat al deze betalers, inclusief Forever Living Products, elk jaar het bedrag aan commissies per persoon meedelen. Het is de wet: Forever Living Products kan er niet onderuit.

Het is natuurlijk goed om te weten dat er ook een grens is waarvoor deze maatregel niet geldt: bij jaarlijkse bedragen die niet hoger zijn dan een totaalbedrag van 125 euro.

  • De bedragen die moeten worden aangegeven zijn de totale som van alle 'Self Billing Invoices' die elke maand gedurende het jaar door forever living products naar haar distributeurs worden verzonden. Het is dus erg belangrijk om deze facturen te bewaren!

Let op : we doen aangifte voor een heel jaar. Op al onze 'Self Billing Invoices' staat de betreffende maand vermeld. De factuur die in januari is gemaakt, maar waarop de maand "december" is vermeld, moet in aanmerking worden genomen in de belastingaangifte van het afgelopen jaar.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belgische belastingdienst (http://www.fiscus.fgov.be) alsook op een persoonlijk financieel adviseur.


1- 'Commissies' is de officiële term voor 'bonus', bonussen die een distributeur ontvangt bij aankopen bij Forever van een distributeur van zijn downline.

Facebook