Oorzaken en problemen

Nieuwe eetgewoonten

Slechts 4% van de Europese bevolking voedt goed!
Meer dan 50% overgewicht en is nog steeds slecht gevoed of dan het tegenovergestelde!
Diëten met verwijdering van veel essentiële voedingsmiddelen.
Toenemende consumptie van geraffineerde essentiële voedingsmiddelen!

Het milieu

Geleidelijke verarming van de bodem: bron van directe verarming van de Voedselplanten en indirecte voedsel dieren gevoed met deze gebrekkige planten.
Watervervuiling.
CO2-percentage te hoog.

De denaturalization van voedsel

Intensieve methoden voor versnelde groei in de landbouw en de landbouw
(Toxische) vroegtijdige behandeling planten en dieren
Moderne technieken van de industriële productie (met inbegrip van die van de instandhoudings- en distributie).

De persoonlijke verzorging en de manier van leven

Chemie domineert in producten voor persoonlijke verzorging.
Vaak niet voldoende persoonlijke verzorging.
Overbelasting van het lichaam als gevolg van de omgeving (ozon, zure regen, enz.)
Gebrek aan lichamelijke oefeningen.
Slechte leefomstandigheden (stress, vervuiling, enz.).