Koopcontract online

De volgende zijn de voorwaarden van het contract tussen de lkpuissance2, com (LKP2) ("het bedrijf) en de koper ("koper") van de goederen of diensten door de site web www, lkpuissance2, com. Als u niet met de voorwaarden instemt, je kon kopen iets, dus lees zorgvuldig de voorwaarden:

1. INLEIDING
De koper aanvaardt de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst ("overeenkomst") online voor goederen, diensten en op of via de site verstrekte informatie. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de vennootschap en de koper, en overeenkomst, de betrokkenheid, de garanties en de huidige overeenkomst vervangt of vorige met betrekking tot goederen, diensten en informatie die op of via deze site, evenals het object van het contract. De koper verbindt zich ertoe om dit te lezen voordat kopen die beide en de aankoop van een goed of dienst wordt beschouwd als acceptatie van de voorwaarden van deze overeenkomst.

2. DE FACILITEIT EN BETALING
De koper verbindt zich ertoe en garandeert dat (i) de creditcardinformatie waarheidsgetrouw, accuraat en volledig zijn en dat (ii) de kosten van de koper zal worden gehonoreerd door de creditcardmaatschappij van de koper, en (iii) de koper zal betalen de uitgaven van de koper in het bedrag van kracht op het moment van inzet, met inbegrip van alle toepasbare belastingen. De koper is verantwoordelijk voor alle kosten veroorzaakt door het gebruik van het wachtwoord van de gebruiker. De koper aanvaardt het wachtwoord vertrouwelijk houden en kennis van het bedrijf, elke schending van deze overeenkomst of onbevoegd gebruik van het wachtwoord binnen 24 uur. Het bedrijf biedt geen bescherming aan de koper tegen het gebruik van het wachtwoord van de koper.

3. AUTEURSRECHT
De inhoud, organisatie, montage-, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie of een ander onderwerp ten opzichte van de site worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken ingediend en andere eigendomsrechten (met inbegrip van eigendom) intellectuele) en zodat de kopie, de distributie, het gebruik of de publicatie door de koper van dergelijke inhoud of een deel zijn verboden.

4 bewerken, verwijderen en wijzigen
Het bedrijf behoudt zich het recht naar eigen goeddunken te bewerken of verwijderen van informatie of inhoud van de site of verwijderen alles goed en service te koop. Na de aankondiging op de dienst bekendgemaakt, kan het bedrijf wijzigen deze overeenkomst, of de prijzen, en mag beëindigen of herzien van alle aspecten van de site zonder voorafgaande kennisgeving en zijn enige beslissing. De wijzigingen in deze overeenkomst zullen voor publicatie op de website op transacties na deze datum gelden.

5. RECHT TOT WEIGERING
Het bedrijf behoudt zich het recht naar eigen goeddunken te weigeren van elke service op elk gewenst moment. De verkoop van een goed of dienst is afhankelijk van beschikbaarheid.

6. VAN DE COMPENSATIE
De koper gaat ermee akkoord te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen van de onderneming en haar filialen, de licentiegevers en de provider vanaf elke aansprakelijkheid, verlies, klacht en kosten inclusief juridische kosten met betrekking tot de schending door de koper van dit contract of het gebruik van deze site.

7. VAN DE OVERDRAAGBAARHEID
De koper het recht de service te gebruiken is niet overdraagbaar en is onderworpen aan de grenzen van de vennootschap of van de koper creditcard.

8. ONTHEFFINGEN
DE SERVICE, DE INHOUD, GOEDEREN EN DIENSTEN VINDEN OP OF VIA DE SERVICE WORDEN GELEVERD OP EEN AS IS EN ZOALS BESCHIKBAAR, EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN (MET INBEGRIP VAN DE AFWIJZING VAN ELKE GARANTIE VOOR KOOPMAN EN GESCHIKTHEID MET EEN BEPAALD OBJECT). DE INFORMATIE KAN FOUTEN, PROBLEMEN OF BEPERKINGEN BEVATTEN. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID UNIEKE EN MAXIMALE IS BEPERKT TOT ONJUIST ZIJN, VOOR SOMMIGE REDEN, EN DE ENIGE VRAAG MAATREGELEN INFORMATIE GEBRUIKERS KUNNEN NEMEN VOOR EEN REDEN DAN OOK, ZAL WORDEN BEPERKT TOT HET BEDRAG BETAALD VOOR DE ONTVANGST VAN DE INFORMATIE INDIEN ( HET IS ZO). WE ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR IEDER DIRECTE, SPECIALE, ONOPZETTELIJKE SCHADE OF ONDERPAND (MET INBEGRIP VAN SCHADE VOOR VERLIES VAN ZAKEN, WINSTEN, PROCES EN ANDERE). DAT DE SCHADE IS GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, BREUK VAN GARANTIE, SCHADE (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF NIET, DAT WIJ KUNNEN WORDEN BESCHULDIGD, OF VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BEPERKINGEN VAN SCHADE BOVEN ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE RELATIE TUSSEN HET BEDRIJF EN DE KOPER. DIT SITE EN DE GOEDEREN EN DIENSTEN ZAL NIET WORDEN VERSTREKT ZONDER DERGELIJKE LIMIET. SOMMIGE STAAT WETTEN KUNNEN WORDEN TOEGEPAST OP HEEFT EEN LIMIET VAN DE AANSPRAKELIJKHEID.

9. VAN DE TERUGBETALINGSBELEID
Indien een product defect is of niet voldoet aan de koper, het het product kan terugkeren in zijn oorspronkelijke toestand binnen 6 dagen na ontvangst naar het volgende adres: verdieping van de markt, 135/2 naar 4120 Londen België. In dat geval zal het bedrijf aan de koper verstrekken een krediet voor andere aankopen op de site (na aftrek van de verschepende lasten en andere kosten). Artikel 9 bevat het unieke en exclusieve recht om terugbetaling aan de koper.

10. VOOR HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE
Het bedrijf behoudt zich het recht, en de koper machtigt de bedrijf om te gebruiken en de overdracht van alle informatie met betrekking tot het gebruik van de site door de koper en alle informatie die door de koper onder voorbehoud van het toepasselijke recht.

11 VAN DE WET
Deze overeenkomst zal worden behandeld als hij tekende toegepast op Cork zal worden beheerst en geïnterpreteerd volgens het recht van de provincie Luik, België (ongeacht de beginselen van het conflictenrecht. Actie van de koper in verband met de site worden gehoord binnen 2 maanden nadat alle aankoop of afgezien en uitgesloten van forever. Alle rechtsvorderingen onderworpen aan de in artikel 8 vastgestelde. De taal van dit contract moet worden geïnterpreteerd volgens de reële betekenis en niet strikt in het voordeel of tegen een partij.

12. GERECHTELIJKE PROCEDURES
Alle gerechtelijke procedures die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst alleen in Luik wordt gebracht en de koper te zijner tijd aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken en koper toestemmingen aan de buitenkant-territoriale service van proces. Als een onderdeel van deze overeenkomst ongeldig werd gehouden, de resterende delen blijft partij zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig het toepasselijke recht dat zo veel mogelijk aan de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weerspiegelt Afhankelijk van de mate waarin die op of in verband met deze site of het bedrijf zou in strijd met, of niet in overeenstemming met deze overeenkomst, deze overeenkomst zal prevaleren. Het onvermogen van het bedrijf af te dwingen van een bepaling van deze overeenkomst zal niet beschouwd als een opheffing van het recht op een dergelijke bepaling van toepassing.

13. VAN ERKENNING
Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons als onderdeel van uw online relatie en vervangt alle verklaringen en verdere verplichtingen. Ik ga akkoord als u akkoord gaat met de gedwongen worden door de bepalingen van het contract van registratie online, klik op de knop; vervolgens zal u zitten kundig voor het kopen van een goed of dienst op deze site.