Administrative assistant Jobs 

Usimamizi wa kazi za msaidizi-online msaada wa kiutawala na hiari ya malipo ya barua. Usajili
  • Exécutive assistant

    Administrative assistant jobs. secrétaire indépendante aide ; gestion pour auto entrepreneur. Personalisation de modèles de lettre et courriels email en zone telechargement.

  • Domiciliation postale

    Aides, administrative assistant jobs pour la domiciliation postale et courriers email.