Forever Living

Administratief medewerker Forever Home Jobber

Administratief medewerker Forever Home Jobber MLM of jobber voor de sociaal-economische ontwikkeling van ondernemers en ondernemers, wederzijdse hulp binnen ondernemers en ondernemers, geletterdheid van volwassenen in taal Frans fundamenteel en functioneel, de oprichting van technologie- en landbouwverwerkende bedrijven, initiatieven voor werkgelegenheidsprojecten, uitbreiding van niet-formeel onderwijs, opleiding (professioneel en technisch) evenals perfectie onder de leden van de vereniging.

Comment nous rejoindre

A la question "Comment nous rejoindre ?" 

Ps.: 

Le membre actif participe à la vie de l'association et est à jour de cotisation. 

Le membre adhérent ou toutes personne physique et personne morale qui apportent une participation égale à un droit d'adhésion.


Plus...